مسجدنما

0 نقد و بررسی
وضعیت کانال: فعال است
شناسه کانال: masjednama_ir

یاور فعالان فرهنگی و تربیتی مسجد و مدرسه می‌توانید هر چهارشنبه مطالب هفتهٔ بعد را یک‌جا و با کیفیت مناسب چاپ از این تارنماها دریافت کنید.
masjednama.ir
نشانی این کانال در پیام‌رسان ایتا:
https://eitaa.com/masjednama

تعداد اعضا : 9,240 

توضیحات

یاور فعالان فرهنگی و تربیتی مسجد و مدرسه می‌توانید هر چهارشنبه مطالب هفتهٔ بعد را یک‌جا و با کیفیت مناسب چاپ از این تارنماها دریافت کنید.
masjednama.ir
نشانی این کانال در پیام‌رسان ایتا:
https://eitaa.com/masjednama